• ×

    İl Başkanı

    RAMAZAN GÜRGÖZE

    1969 yılında Elazığ Palu’da doğdu. Elazığ Lisesi’nin ardından, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına henüz üniversite öğrencisi iken başladı. Mezun olduktan sonra FıratMühendislikİnşaatMak. San. Tic. Ltd. Şirketi’ni kurdu. Elazığ’da Projecilik alanında, mühendislik hizmetleri kalite standardının yükseltilmesinde öncülük yaptı. Elazığ’ın muhtelif yerlerinde farklı ve dikkat çekici birçok konut-işyeri proje ve yapım işlerini gerçekleştirdi. İnşaat üretimi alanındaki başarılı çalışmaları, 2003 yılında hazır beton üretimi işine girmesine yol açtı. Böylece depreme dayanıklı ve güvenli yapı üretiminin temeli olan kaliteli beton üretimiyle şehrine daha yaygın hizmet sunmaya başladı. Kamu sektöründe içme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere çeşitli altyapı projeleri ve üst yapıda değişik projeleri başarıyla tamamladı. Borusan Makina Yetkili Satış ve Servis Merkezi ile 2008 yılından itibaren hizmet ağını Catterpiller iş makinelerinin bölge temsilciliğini yaptı. OPEL marka otomobillerinin Elazığ bayiliği yaptı. Başarılı iş hayatı grafiğini, kendisini sürekli geliştirmesine borçlu olduğunu söylemektedir. Sadece çalışmak değil etkili ve etkin işler yapabilmek amacıyla; yönetsel, teknik ve sosyal alanlarda sürekli eğitimler aldı. Öğrenmekten ve okumaktan büyük bir zevk almaktadır. Bilgisini artırmak, dünyadaki yenilikleri takip etmek amacıyla Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’da birçok ülkede incelemelerde bulundu. Oralardan edindiği gözlemlerle deneyimlerini birleştirerek şehrinin gelişiminde kullanmaktadır. Bir gün, Elazığ’ın da yabancıların görmeyi istedikleri şehirler listesine gireceğine inanmaktadır. Topluma karşı sorumluluklarını gerçekleştirebilme amacıyla birçok sivil toplum kuruluşu ve derneklerde aktif olarak görev yaptı ve halen bazı sivil toplum kuruluşu görevlerini başarıyla devam ettirmektedir. Yaklaşık 25 yıllık çalışmaları sonucu edindiği bilgi, beceri ve deneyimler ile yurt dışında edindiği bilgi ve deneyimler sayesinde, “etkin yönetim, modern şehircilik, yenilikçi projeler hazırlama ve yönetme, etkin sorun çözümü, ” alanlarında üst düzey örgütsel beceri ve yeterliklere sahiptir. Şehrinin kendisine verdiklerine karşı minnettarlık ve borçluluk bilincini hep korumuş, bu nedenle hizmetlerini hep şehrine yapmıştır. Kendisini, Elazığ’ın tarihi ve kültürel dokularına sahip çıkarak modernleşmesi doğrultusunda, kalite, estetik ve ekonomiklik düzleminde iş üretimiyle görevlendirilmiş olarak tanımlamaktadır. Hizmetalanını genişletmeyi ve daha etkin alanlarda şehrine hizmet edebilmeyi temenni etmektedir.